จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2547 โดยสมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ผลการแข่งขันหมากรุกไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 30 พฤษภาคม 2553

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ชนะเลิศ ด.ช. นรินทร์ มีนาราช
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. สริตา สิงหราช
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช. ชัยกฤต แก่นจันทร์
รองชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช. คงเดช ศรีสวัสดิ์

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ชนะเลิศ ด.ช. อนาวิล ฉิมบ้านไร่
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. เกียรติศักดิ์ คงเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช. วินัย ประแดงกลิ่น
รองชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช. อนุพงษ์ พลเภา

รุ่นประชาชนทั่วไป
ดิวิชั่น 1
ชนะเลิศ นายธันวา พันระสา
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายสมสุข เกษมสุข

ดิวิชั่น 2
ชนะเลิศ นายชาติ ผ่องบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายเกียรติศักดิ์ ชมพูนุช

ดิวิชั่น 3
ชนะเลิศ นายประยูร ทักภิรมย์
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายสุมล แซ่ฉิ่ง
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายปานทอง กกหอม
รองชนะเลิศอันดับ 3 นายประยูร แก่นจันทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น